SPONTANANSÖKAN

Här kan du registrera ditt CV och göra en spontanansökan!

Gör dig tillgänglig för våra rekryterare genom att registrera dig här nedanför med en så kallad spontanansökan. Du kommer på så vis att finns med i vår kandidatbank när vi söker kandidater för kommande uppdrag.

Vi stämmer av löpande mot våra befintliga och kommande uppdrag och vi hör av oss till dig om ett lämpligt uppdrag dyker upp.

Välj den annons som ligger närmast din bostadsort och fyll i ansökan: